Р М О вчителів української мови Київського району м.ХарковаПонеділок, 01-Чер-20, 06:00

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | План РМО - Каталог статей | Реєстрація | Вхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: stamix  
Каталог статей » статті та презентації » Районне методичне об'єднання » План РМО
План РМО
ОленаІванівнаДата: Субота, 26-Лют-11, 16:43 | Повідомлення # 1
Генерал-майор
Група: Администраторы
Повідомлень: 341
Репутація: 0
Статус: Offline
ЗМІСТ

Положення про районне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури
Загальні положення Ос-новні завдання РМО Документація та звітність Компетенція та відповідальність
І. Вступ
Мета роботи РМО
Основні орієнтири РМО

II. План засідань РМО вчителів української мови та літератури
III. Навчально-виховна робота
IV. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Атестація
V. Розповсюдження досягнень науки та пе-редового досвіду,
втілення інноваційних методик у начально-виховний процес

V. Організація науково - дослідницької ро-боти

VI. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

VIII.Організація роботи з обдарованими уч-нями

ІХ.Організація роботи з молодими вчителями

Положення про районне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури
Загальні положення:
1. Районне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури є структурним підрозділом науково-методичної служби району.
2. РМО включає в себе всіх учителів району, які ви-кладають українську мову та літературу.
3. Керівництво роботою РМО здійснює голо-ва(керівник),а за його відсутності - секретар РМО.
4. Загальний контроль за роботою РМО здійснює методист РМК,який курирує предмет.
5. Уся діяльність РМО здійснюється на основі педагогічного аналізу,планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку району та цим Положенням.

Основні завдання і зміст методичної роботи РМО
1. Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів,стану викладання предмета, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність з державними стандартами освіти.
2. Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації вчителів,підвищення їхньої педагогічної компетентності.
3. Керівництво роботою членів методичних об'єднань та координація їхньої діяльності.
4. Проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.
5. Залучення педагогів до науково-дослідної ро-боти.
6. Апробація та впровадження нових освітніх техно-логій та систем.
7. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методи-чного фонду літератури, аудіо –та відеоматеріалів.
8. Координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ, загальноосвітніх навчальних закладів регіону.
Методичне об'єднання займається:
- розробкою та експертизою освітніх технологій і методик;
- обговоренням, рецензуванням різних матеріалів, підготовлених членами РМО;
- аналізом ходу та результатів інноваційної діяльності;
- проведенням аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює РМО;
- організацією та керівництвом дослідницької роботи учнів;
- поданням пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в районі;
- організацією різних творчих конкурсів;
- розробкою методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, результатів досліджень.
Методичне об'єднання має право:
- подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу,
звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної
діяльності учнів до методистів обласних ін-ститутів
післядипломної педагогічної освіти;
- ставити питання перед керівництвом про заохочення своїх членів
за успіхи в роботі;
- готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів,
ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід;
- рекомендувати різні форми підвищення кваліфіка - ції.
Функціональні обов'язки керівника методи-чного об'єднання
1. Разом із методистом, що відповідає за викладання української
мови та літератури, складає план роботи об'-єднання на рік.
2. Призначає відповідальних за виконання окремих питань.
3. Надає практичну допомогу вчителям у підготовці доповідей,методичних розробок тощо.
4. Допомагає організувати роботу щодо опанування методикою викладання предмета молодими вчителями.
5. Проводить систематичну роботу з вивчення нових програм та підручників.
6. Бере участь у вивченні стану успішності з української мови та літератури.
7. За погодженням з методистом та адміністрацією шкіл відвідує уроки вчителів.
8. Бере участь у підготовці членів методичного об'єднання до атестації.


Документація та звітність
План РМО фіксується в спеціальному журналі. Засідання РМО протоколюється (вказуються питання, що обговорюються РМО, фіксуються прийняті рішення, рекомендації). Аналіз діяльності РМО надається керівництвом районного управління освіти в кінці навчального року.
Компетенція та відповідальність

Обов'язки:

• об'єктивно аналізувати діяльність кожного ШМО;
• виявлення та своєчасна реалізація головних пріориттів напрямків роботи РМО;
• вивчення нормативних документів та якісна й своєчасна реалізація їх вимог.

Права:

• внесення коректив у роботу РМО;
• вимога від керівництва своєчасного забезпечення РМО всією
• необхідною інструктивною, нормативною та науковометодичною документацією;
• проведення конкурсів профмайстерності;
• оглядів навчальних кабінетів;
• своєчасна перепідготовка вчителів.

І. Вступ
Робота РМО вчителів української мови та літератури в 2009-2010 навчальному році базувалася на положеннях осно-вних державних документів про освіту:
1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002р. №-347/2002.
2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти ( Затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 14.01.2004р. №24)
3. Закон України « Про освіту».
4. Закон України « Про загальну середню освіту».
5. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.05.2003р. №-1/9-273).
6. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).
7. Наказ Міністерства освіти і науки України « Про запро-вадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти » №-428/48 від 04.09.2000 р.
8. Про затвердження типових навчальних планів орга-нізації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003р. №306).
9. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття».
10.Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки, затверджена Указом Президента від 8 лютого 2001р. №-78/2001.
11. Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів,
вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл ( шкіл-інтернатів) (наказ МОНУ від 19.06.2003 р. №-389).
12.Комплексно-цільової програми Київського РМО «Ме-тодична освіта педагогічних кадрів району».
Виходячи з цих положень, основною метою роботи РМО було вивчення актуальних проблем викладання предмету, розробка рекомендацій щодо впровадження досягнень педагогічної науки в практику, накопичення й удосконалення досвіду, реалізації особистісно-орієнтованої технології у навчально-виховному процесі, надання допомоги ШМО і вчителям української мови та літератури в організації заходів щодо впровадження в педагогічну роботу передового досвіду вчителів з метою підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів та активізації їх творчого потенціалу.
З метою реалізації вище названих орієнтирів і надання методичної допомоги вчителям району, були проведені засідання РМО, на яких:
а) детально вивчалися рекомендації щодо викла-дання української мови та літератури у 8-х класах за програмою 12-річної школи;
б) вивчалися рекомендації щодо викладання укра-їнської мови та літератури в 2009-2010 навчальному році;
в) проведено науково-методичні читання та круглі столи щодо ознайомлення педагогів з новітніми тех-нологіями навчання;
г) РМО систематично інформувало вчителів про новинки методичної та наукової літератури;
д) розглянуто питання про роботу з обдарованими дітьми та проаналізовано її результати:
- роботи обдарованих учнів у МАН;
- всіх етапів всеукраїнської олімпіади юних фі-лологів;
- Міжнародного конкурсу знавців української мови;
- конкурсу ораторського мистецтва;
- щорічного Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;
- чергової атестації;
- заслухано звіт про результати вивчення досвіду роботи ШМО;
вчителів української мови та літератури ХЗШ №5, 52,37; ХЗСШ 62,17; НВК №107,96,166; з пи-тання впровадження інноваційних методик на-вчання, про роботу з обдарованими учня-ми(ХЗШ№158,165,164)
У минулому навчальному році педагоги, члени РМО словесності працювали над вирішенням першо-чергових завдань навчання та виховання учнів в су-часних умовах. З урахування рівня організації на-вчально - виховного процесу, особливостей складу учнів учителі працювали над вирішенням науково-методичної проблеми(теми) "Управління розвитком творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності". Нею окреслено вчителями таке коло завдань:
1) вивчення та впровадження методик та при-йомів різних видів навчання за новими педагогічними технологіями ;
2) вдосконалення педагогічної майстерності пе-дагогів;
3) розвиток учнів з урахуванням їхніх віко-вих, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;
4) створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня;
5) постійне підвищення рівня загальнодидак-тичної та методичної підготовленості педагогів до організації та проведення навчально - виховної роботи;
6) виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання та виховання;
7) забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
8) проведення обміну досвідом успішної педа-гогічної діяльності;
9) створення умов для самоосвіти учителів.

За умов практичної реалізації завдань Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") гостро стоїть завдання підвищення кваліфі-кації педагогічних кадрів, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду. Одним із головних завдань методичної роботи вчи-телів словесності на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів.
У 2009-2010 н .р. було проведено 4 засі-дання, в процесі організації РМО вчителів української мови та літератури було організовано як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: доповіді, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, диспути, методичні мости між ШМО, мозкові штурми, виставки, конкурси, семінари, тощо. На першому засіданні РМО було проведено засідання круглого столу "Яким бути календарно-тематичному плану", де вчителі-словесники презентували та обговорювали плани роботи ШМО вчителів української мови та літе-ратури, а потім здійснили їх взаємоперевірку.
Методична робота РМО словесності протягом 2009-2010н.р. будувалася на проблемно-діагностичній основі, колективному та індивідуальному плануванні, системному підході до управління методичною ро-ботою, відстеженні та безперервному аналізі ре-зультатів, стимулюванні та створенні умов для ме-тодичного вдосконалення вчителів словесності.

Велика кількість методичних семінарів, конфере-нцій, засідань круглого столу, інтелектуальних ігор сприяли підвищенню професійної майстерності вчи-телів словесності, стимулювати до самоосвіти та тво-рчості. Для поширення педагогічного досвіду бага-тьма вчителями проводилися незаплановані відк-риті уроки та позакласні заходи.
Організаційно-педагогічна діяльність

У 2009-2010 н. р. з метою відбору найбільш цікавих форм і методів роботи на уроці було організовано взаємовідвідування уроків.
З метою підвищення кваліфікації вчителів було організовано наставництво
З метою підвищення рівня педагогічних знань вчителі-словесники на засіданнях РМО знайомили з найбільш цікавими матеріалами своєї роботи, готували творчі звіти, виставки кращих наробок.
У минулому навчальному році керівниками ШМО було складено картотеку найкращих наробок учителів, куди увійшли творчі завдання для учнів, плани уроків учителів, розробки уроків за сучасними педагогічними технологіями, способи оцінювання навчальних досягнень учнів, різноманітні методичні розробки.
Протягом минулого навчального року створювалися найкращі умови для діяльності педа-гогів-словесників:
• проводилися індивідуальні методичні консультації для вчителів;
• усі вчителі придбали нову методичну літературу;
• була організована передплата на методичні газети та журнали;
• продовжувала роботу постійно діюча виставка педагогічної та методичної літератури (в кабінетах вчителів словесності);
• проводилися семінари,консультації з нау-ковцями, викладачам ВУЗів, письменниками Харківщини
З метою здійснення постійної взаємодії педагогів через використання різноманітних підходів, направлених на створення найкращих умов для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей учителів словесності; з метою виявлення особистих і офіційних проблем і досягнень, з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання, реалізації ідей управлінсько-педагогічної підтримки учителів і створення умов для їх діяльності у 2009-2010 н.р. було заплановано і проведено:
• знайомство колег з найбільш цікавими матеріалами (протягом року);
• знайомство вчителів з новими педагогіч-ними технологіями, передовим педагогіч-ним досвідом (протягом року);
• міжшкільні науково-методичні обміни;
•спільне обговорення і проведення уроків (протягом року).

Науково-методична діяльність

3 метою підвищення рівня педагогічної майстерно-сті вчителів члени РМО вчителів української словес-ності у 2009-2010н.р. взяли участь у теоретичних шкільних семінарах та конференціях :
1)»Впровадження елементів критичного мис-лення на уроках української мови та літера-тури «( на базі ХСЗШ№170 );
2)Інтеграція викладцької, позакласної культу-рноосві тньої діяльності вчителя на базі інтера-ктивних методів як засіб соціалізації пізнавальної діальності учнів (на базі ХЗШ №165,буде перене-сено на 2010-2011н.р.);
3)Шевченківське свято(на базі ХЗШ№134).

З метою забезпечення теоретичної та практичної підготовки молодих вчителів словесності педагоги-початківці РМО взяли участь у таких семінарах-практикумах "Школи становлення молодого вчителя"( на базі ХЗШ № 158 ):
1) впровадження дитанційного навчання та інформаційної технології на уроках україн-ської мови та літератури (семінарське за-няття);
2) комп’ютерні технології на уроках української мови та літератури. Створення комп’ютерних навчальних програм(практичне заняття);
3) захист авторських комп’ютерних програм(із досвіду роботи молодих учителів).

Відкриті уроки, заплановані у 2009-2010 н.р., були проведені з використанням нових педагогіч-них технологій. Більшість учителів розробили і провели відкриті уроки протягом навчального ро-ку.
Аналіз роботи свідчить, що за минулий навча-льний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до ви-ховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
У 2009-2010 н.р. було організовано роботу мо-вних, літературних та народознавчих гуртків.
У 2009-2010 н.р. було проведено і заплано-вані екскурсії до художнього, літературного, іс-торичного музеїв; учні 7-11 класів відвідали Пол-таву (автобусна екскурсія "Полтава літературна"). ШМО було організовано автобусні екскурсії в село Сковородинівка, «Харків літературний», школярі відвідали Львів, Київ, Ужгород, Вінницю та інші міста України.

У 200-2010 н. р. було проведено і ряд заходів для обдарованих учнів. Не залишається без уваги вчителів РМО словесності підготовка учнів до шкільної та районної олімпіад, науково-практичних конференцій, конкурсів, семінарів, залучаються також школярі до роботи в Internet, у МАН.
Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адмі-ністрації «Про організацію та проведення IV облас-ного конкурсу ораторського мистецтва, присвяченого Дню української писемності та мови» та з метою виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння розкриттю їхнього таланту, розумових здібностей, розвитку комуніка-тивних умінь у районі був проведений І етап V об-ласного конкурсу ораторського мистецтва у педаго-гічному ліцеї № 4, в якому взяли участь 25 учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Журі відзначило повноту розкриття теми, образність мови, композиційно-логічне оформлення текстів, логічність мислення учасників конкурсу, а також виразність мовлення й оригінальність виступів. Переможець районного конкурсу ( ліцей мистецтв № 133) став лауреатом обласного конкурсу.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України, наказом ГУОН ХОДА, відповідно до умов проведення Всеукраїнського конкурсу серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на кращий літературний твір з метою виявлення та підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, сприяння розкриттю її таланту, формування в молоді патріотичних почуттів засобами літературного слова в районі було проведено перший етап конкурсу в лютому 2009 р.
Конкурси проводилися як творче змагання уч-нівської молоді, яка має певний рівень знань із української мови, виявляє знання історії, має філо-логічні здібності, а також демонструє творчий підхід до розв'язання суспільних проблем.
У районному етапі взяли участь 112 учнів за-кладів освіти. На конкурс представлено 42 роботи. Конкурсні роботи члени журі перевірили, дотриму-ючись вимог, поданих у чинній Програмі з української мови.
Журі конкурсу відзначило багатство творчих робіт. Учасники намагалися простежити історію нашої України, її нелегкий і тернистий шлях до незалежності. Учні осмислюють і показують значимість кожної події для сучасного покоління, виявляють уміння мислити логічно, послідовно викладати свої думки, виражати почуття, робити узагальнення й висновки.
Творчі роботи свідчать про сформованість сві-тогляду молодих громадян України, яким не байдужа доля рідного краю. Більшість творів - яскраві, оригінальні. Наведені цитати із художніх творів умотивовані композиційною будовою робіт.
На підставі наказу управління освіти Київської районної ради «Про організацію та проведення II етапу VI Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика» з метою сприяння утвер-дженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій украї-нського народу 6 грудня 2009 р. був проведений II (районний) етап IV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика у педагогічному ліцеї № 4.

Конкурс проводився як творче змагання учнів-ської молоді, яка має певний рівень знань з укра-їнської мови не тільки в межах навчальної про-грами, а й виявляє знання мовних тонкощів, історії розвитку української мови, має філологічні здібності, а також демонструє творчий підхід до розв'язання мовних проблем.
У районному етапі конкурсу взяли участь учні закладів освіти. Конкурсні роботи члени журі перевірили, дотримуючись вимог до перевірки письмових робіт, поданих у чинних Програмах для початкової та старшої школи, зверталась увага на охайність виконаних робіт. Кращі роботи учасників конкурсу відзначаються належним рівнем орфографічної, пунктуаційної та стиліс-тичної вправності, відповідною якістю практичних знань з мови. Творчі роботи виявили вміння більшості учнів логічно, послідовно викладати свої думки, виражати почуття, робити узагаль-нення й висновки.
Недостатній рівень загального розвитку, начи-таності учнів призводить до нерозуміння ними значення багатьох українських слів. Через не-значну інформованість з різних галузей і недо-статній рівень знань з інших предметів учні поз-бавлені можливості забезпечити повноту розк-риття теми твору (25 % робіт відзначається не-переконливою аргументацією тверджень).

Наші педагоги постійно створюють сприятливі умови для навчання школярів. Усі вчителі РМО протягом року оформлюють та дооформлюють на-вчальні кабінети, разом з учнями складають папки, що ілюструють життя та творчість письменників, поповнюють кабінети змінними стендами, новими схемами, таблицями, роздатковим та ілюстративним матеріалом, відеоматеріалами, періодикою, ме-тодичною літературою. У наступному навчальному році заплановано провести конкурс "Кращий кабінет української мови та літератури".
У всіх учителів РМО єдині вимоги до учнів: це дотримання єдиного орфографічного режиму (наяв-ність необхідної кількості зошитів, порядок перевірки письмових робіт тощо), учителі РМО словесності розробили "Пам’ятку ведення зошита" ,яка зна-ходиться в зошитах кожного учня школи. Усі вчителі вимагають систематичного виконання учнями домашніх завдань, якісної підготовки до уроків, ві-двідування шкільних занять та гарної поведінки. Двічі на рік учителі ШМО словесності здійснюють взаємоперевірку журналів, робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт.
У 2009-2010 н. р. навчальні програми були ви-конані якісно та повно. У першій чверті та протягом II семестру всі вчителі словесності проводили повто-рення вивченого матеріалу, з цією метою були підго-товлені спеціальні завдання, вправи, роздатковий матеріал різного рівня складності.
У сучасному автоматизованому та механізованому світі дуже важливим є вміння вчителів знаходити все нові й нові підходи, форми спілкування з учнями. Тому оновлення змісту освіти, активні пошуки досконалих форм методів навчання та виховання учнів є справою всіх учителів РМО.
Експертиза навчальних досягнень з окремих предметів та результатів ДПА свідчить, що учні району мають в основному достатній рівень набутків з української мови.
Скоординовано співпрацю шкіл з вищими навчальними закладами.
Однак поряд з позитивними результатами в роботі РМО є ряд недоліків:
• перевантаження дітей за рахунок великого об’єму домашнього завдання та інформаційного змісту;
• консерватизм у роботі окремих учителів;
• недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
• низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів;
• немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посі-бниками, роздатковим дидактичним матеріалом;
• недостатня ефективність ВШК.
Аналіз роботи педагогів, членів РМО, дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми, в основному виконано.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, ре-зультатів діагностування педагогів РМО (вчителів української мови та літератури) в поточному навчаль-ному році, РМО буде працювати над вирішенням таких проблем:
• вивчення та впровадження у практику дося-гнень психолого-
педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
• вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників,методичних розробок, інструкцій, ре-комендацій до змісту, форм і методів проводження уроку, позакласної та позашкільної роботи;
• здійснення заходів, спрямованих для переходу на новий зміст,структуру, термін навчання;
• оволодіння навичками самоаналізу, інновацій-ними технологіями,
найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;
• виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази;
• залучення вчителів до участі в конкурсі "Учитель року", аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;
• забезпечити формування вимог до сформованості навичок само-і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;
• забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
• підвищення рівня загальнодидактичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
• проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
• забезпечувати постійне засвоєння сучасної пе-дагогічної теорії та практики;
• створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльність педа-гогів; створення банку даних актуального досвіду .
У наступному навчальному році РМО слід активі-зувати творчий потенціал вчителів в напрямку ство-рення авторських програм, якісно змінити організацію роботи з обдарованими дітьми, особливу увагу приділити викладанню української мови та літератури за програмою 12-річної школи у 5-9 класах, скеро-вувати роботу РМО в напрямку вивчення й впрова-дження в практику інноваційних, інтерактивних, тех-нологій та методик, формувати в учнів стійку моти-вацію до оволодіння предметом.

МЕТА РОБОТИ РМО
Забезпечити безперервну теоретично-методичну підготовку вчителів з питань методики проведення сучасного уроку; сприяти чіткій організації самоосвіти педагогів; активізувати взаємовідвідування уроків; удосконалення умінь і навичок аналізу та самоаналізу уроків; виховання толерантного ставлення до неор-динарних проявів інших людей як передумову успішної реалізації особистісно зорієнтованого навчання; на-дання допомоги ШМО і вчителям української мови та літератури в організації й координації заходів щодо вивчення й впровадження в практику науково-методичних досліджень, нових навчальних програм, передових педагогічних технологій з метою підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів та активізації їх творчого потенціалу.
ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ РМО
Робота РМО вчителів української мови та літератури у 2010-2011 навчальному році буде базуватись на положеннях, означених у державних документах:
- Закон України «Про загальну середню освіту»;
- Державний стандарт базової та повної серед-ньої освіти;
- Закон України «Про освіту»;
- Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);
- Концепція 12-річної загальної середньої освіти;
- Указ Президента України «Про програму ро-боти з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки»,а також на завданнях, означених у комплексно-цільовій програмі Київського РУО «Методична освіта педагогічних кадрів району», у районній програмі «Експертиза освітньої діяльності шкіл» та на інструктивно-методичних документах МОН України стосовно реформування змісту системи навчання.

 
ОленаІванівнаДата: Субота, 26-Лют-11, 16:55 | Повідомлення # 2
Генерал-майор
Група: Администраторы
Повідомлень: 341
Репутація: 0
Статус: Offline
IV. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ.
АТЕСТАЦІЯ
1. Проходження курсової перепідготовки (за графіком РУО).
2. Відвідування відкритих уроків учителів, які атес-туються на
вищу категорію та звання.
3. Творчий звіт учителів, що атестуються на вищу ка-тегорію та звання (із використанням відеоматеріалів відкритих уроків та позакласних заходів,комп’ютерна презентація методичних знахідок).

V. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ,ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
1. Огляд-конкурс кабінетів української мови та лі-тератури (жовтень-квітень).
2. Панорамні уроки (вчителів, які атестуються на вищу категорію та звання)
3. Робота педмайстерень(вчителі, які мають педагогічні звання)
«Мислення та мовлення учнів: шляхи взаємодії»
«Формування мовленнєвої культури молоді»
« Пам’ять як фактор розвитку креативного мислення»
«Розвиток життєвих компетентностей при вивченні української мови та літератури»
«Мотивація творчості засобами словесності»
«Вплив засобів мистецтва на формування мистецтва на формування гармонійної особистості»«Креативна особистість учня та художній текст»
"Творча особистість учня й комп’ютер"
"Проблемне навчання на уроках мови та літератури"
"Проектне навчання: актуалізація творчості учня"
"Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови та літератури"
"Розвивальне навчання на уроках мови"
"Дистанційне навчання українською мовою"
"Формування мовленнєвої культури учнів"
"Мовленнєво-комунікативні вміння учнів на уроках української мови"
"Мотив спілкування і розвиток діалогічного мовлення"
"Культура мовлення школярів: комунікативний аспект"
"Тестові технології в освітній системі"
"Вплив засобів мистецтва на формування гармонійної особистості"

4. Розробка й апробація авторських програм

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

1. Взяти участь у реалізації районної програми «Експертиза освітньої діяльності шкіл».
2. Провести роботу по підготовці до педагогічного верні-сажу, працювати над розробкою авторських програм з української мови та літератури; готувати власні роботи (наукові дослідження, розробки з методичних тем та завдань для зовнішнього тестування).
3. Організувати випуск інформаційно-методичного віснику РМО вчителів української мови та літератури «Словесник».
4. Взяти участь у педярмарку.
5. Організувати роботу творчих лабораторій (план додається).

VIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИЗ ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

1. Провести II етап (районний) Всеукраїнської олімпіади юних філологів (грудень). Організувати підготовку до ІІІ етапу.
2. Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до МАН.
- літературна творчість;
- українська мова;
- українська література.
3. Активізувати роботу з учнями щодо міжшкільних факультативів.
4. Взяти участь у конкурсі ораторського мистецтва.
5. Взяти участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика. Організувати підготовку учнів у ІІІ етапі (обласному) на базі ХНВК №166 (ліцей «Вертикаль»)
6. Взяти участь у III етапі (обласному) Всеукраїнської олімпіади юних філологів
7. Провести зустріч обдарованих дітей з харківськими пи-сьменниками, науковцями, видатними харків'янами (на базі ХЗШ №110)
8. Впроваджувати дистанційне навчання, комп'ютерні про-грами
9. Співпраця з викладачами ВНЗ.

Таблиці:
ІІ План засідань РМО вчителів української мови та літератури.
III НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
VІ.УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
V .ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ. Майстер-класи для вчителів категорії «спеціаліст»
VІІ .ТВОРЧІ ГРУПИ (ЛАБОРАТОРІЇ) ЧЛЕНІВ РМО ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
VІІІ .Кожний учитель РМО вчителів української мови та літератури до атестації готує презентацію своєї роботи
(у файлі)

Прикріплення: _Microsoft_Offi.docx(50.6 Kb)
 
Каталог статей » статті та презентації » Районне методичне об'єднання » План РМО
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Copyright MyCorp © 2020